PhosAgro Polska Sp. z o.o. | Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | tel./fax: 48 22 203 4500
bigbag_ultrakorn
ultrakorn_granulacja
bigbag_ultrakorn

UltraKorn NP(S) 20-20 (35)

Nawóz azotowo-fosforowy z siarką i cynkiem. Zalecany jest do przedsiewnego nawożenia tych roślin uprawnych, które wymagają nie tylko azotu i fosforu, ale także dużo siarki, np. kukurydzy, rzepaku i ziemniaków.

Opakowanie

Big Bag 500

Kolor

Bez koloru

Uprawy

Skład

AzotN
20
FosforP2O5
20
SiarkaS
35
CynkZn
0.5

Korzyści

  • UltraKORN to innowacyjny produkt o proporcji 1:1 azotu (w formie amonowej) do fosforu. Dzięki temu tworzy się synergia tych pierwiastków, zwiększeniu ulega efektywność pobierania składników i łagodzone jest niekorzystne oddziaływanie pogody (np. niskiej temperatury) na rośliny.
  • Bardzo ważny jest dodatek cynku. Pierwiastek ten bierze udział w tworzeniu auksyn hormonów odpowiedzialnych za prawidłowy wzrost i rozwój korzeni. Dlatego powinien on być dostępny od samego początku wegetacji. Stymuluje fotosyntezę i pobieranie azotu, co przekłada się na wyższy plon. W kukurydzy prowadzi do wytworzenia większych i lepiej uziarnionych kolb.

Zastosowanie

  • UltraKORN jest szczególnie polecany do stosowania z równoczesnym siewem nasion, czyli do tzw. zlokalizowanego nawożenia, które pozwala umiejscowić granule obok nasion. Dzięki temu uzyskuje się wysoką efektywność nawożenia, nawet w chłodnych okresach. Produkt można mieszać z solą potasową, siarczanem potasu lub siarczanem magnezu.