PhosAgro Polska Sp. z o.o. | Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | tel./fax: 48 22 203 4500
ultra-10
ultra10-granulacja
ultra-10

Ultra10 NPK (S) 10-26-26

Najbardziej skoncentrowany polowy nawóz NPK, o wyrównanym stosunku potasu do fosforu. Nawóz trójskładnikowy o bardzo wysokiej sumarycznej koncentracji azotu, fosforu i potasu. Zawiera łącznie 62% tych pierwiastków, w tym 10% azotu amonowego. W skład Ultra 10 wchodzi także siarka w formie siarczanowej (4% SO3).

Opakowanie

Big Bag 500

Kolor

Bez koloru

Uprawy

Skład

AzotN
10
FosforP2O5
26
PotasК2O
26

Korzyści

  • Cechą szczególną tego produktu jest wyjątkowa rozpuszczalność składników pokarmowych w wodzie. Fosfor jest tu obecny w formie bezpośrednio pobieranej przez roślinę. Gwarantuje to wysoką efektywność nawożenia oraz dostępność składników odżywczych w najbardziej stresowych okresach wegetacji. Obecność kationu amonowego sprzyja lepszemu pobieraniu przez rośliny jonów fosforanowych, zarówno tych pochodzących ze składników nawozu, jak i już obecnych w glebie.

Zastosowanie

  • Ultra 10 ma bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, co pozwala na jego szerokie i uniwersalne stosowanie. Polecany jest do nawożenia przedsiewnego wszystkich gatunków roślin, zwłaszcza tych uprawianych na glebach o zasobności w fosfor niższej niż w potas. Bardzo dobre rezultaty daje użycie go do startowego (równoczesnego z siewem nasion) nawożenia kukurydzy.