PhosAgro Polska Sp. z o.o. | Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | tel./fax: 48 22 203 4500
gran

Ultra Gran N 46 mocznik granulowany

Wysoce skuteczny nawóz azotowy, pozwalający na precyzyjny i szeroki rozsiew. UltraGran jest nawozem granulowanym o 46% zawartości azotu amidowego, czyli najwyższą możliwą wartość wśród wszystkich stałych nawozów azotowych. Azot w formie amidowej (NH2) podlega w glebie procesowi hydrolizy, w wyniku którego przekształca się w formę amonową (NH4). Ta forma jest zatrzymywana w kompleksie sorpcyjnym gleby, zaś jego część przechodzi (w procesie nitryfikacji) w formę saletrzaną (NO3). Zapewnia to roślinom stały i równomierny dostęp do tego składnika w całym okresie wegetacji.

Opakowanie

Big Bag 500

Kolor

Bez koloru

Uprawy

Skład

AzotN
46

Korzyści

  • UltraGran jest wyrównanym, stabilnym i trwałym granulatem, wygodnym w transporcie i magazynowaniu, gwarantującym równomierny wysiew przy dużym zakresie szerokości rozsiewu (do 36 metrów). Jest dostosowany do wszystkich typów rozsiewaczy i doskonały dla rolnictwa precyzyjnego. Może być stosowany samodzielnie doglebowo, pogłównie lub dolistnie. Można go łatwo mieszać z fosforanem amonu i/lub z nawozami potasowymi. Jest to najbardziej powszechna forma nawozu azotowego używana obecnie na świecie.