PhosAgro Polska Sp. z o.o. | Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | tel./fax: 48 22 203 4500

Kategoria

Uprawy

Wyświetlono 1 — 4 z 4 produktów
Ultra Gran N 46 mocznik granulowany

Ultra Gran N 46 mocznik granulowany

Wysoce skuteczny nawóz azotowy, pozwalający na precyzyjny i szeroki rozsiew. UltraGran jest nawozem granulowanym o 46% zawartości azotu amidowego, czyli najwyższą możliwą wartość wśród wszystkich stałych nawozów azotowych. Azot w formie amidowej (NH2) podlega w glebie procesowi hydrolizy, w wyniku którego przekształca się w formę amonową (NH4). Ta forma jest zatrzymywana w kompleksie sorpcyjnym gleby, zaś jego część przechodzi (w procesie nitryfikacji) w formę saletrzaną (NO3). Zapewnia to roślinom stały i równomierny dostęp do tego składnika w całym okresie wegetacji.
Big Bag 500
Bez koloru
Ultra S NS 21-24 siarczan amonu

Ultra S NS 21-24 siarczan amonu

Skuteczny nawóz dla upraw wymagających dobrego zaopatrzenia w siarkę i azot. Ultra S jest także doskonałym źródłem siarki, która wspiera i kieruje wieloma podstawowymi funkcjami roślin, w tym syntezą białek, gwarantując wysoką jakość oraz wielkość plonu. Ultra S to granulowany nawóz azotowo-siarkowy, który zawiera 21% azotu (N) w formie amonowej (NH4) i aż 24% siarki (S) w formie siarczanowej. Składniki zawarte w tym nawozie są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i błyskawicznie dostępne dla roślin.
Big Bag 500
Bez koloru
UltraCAN N 27 saletrzak

UltraCAN N 27 saletrzak

Granulowany nawóz azotowy o szybkim działaniu. UltraCAN jest nawozem, który dzięki azotowi w formie azotanowej zapewnia roślinom błyskawiczną dostępność tego pierwiastka. UltraCAN to uniwersalny nawóz azotowy, który zawiera 27% azotu (N), w tym 13,5% azotu azotanowego (NO3) i 13,5% azotu amonowego (NH4). Ponadto, w jego składzie znajduje się 6% wapnia (CaO) całkowitego oraz 4% magnezu (MgO).
Big Bag 500
Bez koloru
Ultra Mocznik N 46 mocznik nawozowy

Ultra Mocznik N 46 mocznik nawozowy

Uniwersalny nawóz azotowy, polecany również do stosowania dolistnego. Wśród nawozów azotowych mocznik wyróżnia się największą zawartością składnika pokarmowego (N) oraz jego organiczną formą. Zawiera bowiem 46% azotu w formie amidowej (NH2). W warunkach glebowych forma ta przechodzi w postać amonową (NH4), która w toku dalszych przemian może przejść w formę azotanową (NO3). Intensywność procesu przemiany mocznika zależy głównie od temperatury, wilgotności, odczynu gleby oraz aktywności mikrobiologicznej.
Big Bag 500
Bez koloru